Документы

Положение про конфиденциальность

Додаток №3 до
Регламенту роботи електронного
майданчика NEWTEND

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(далі – ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1.1. Перед реєстрацією на Електронному майданчику Користувач повинен уважно ознайомить зі змістом цього Положення про конфіденційність. Реєстрація на Електронному майданчику означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні про конфіденційність.

1.2. Інформація, що розміщується на Електронному майданчику може бути конфіденційною інформацією, якій надається гриф «Конфіденційно» та/або комерційною таємницею, якій надається гриф «Комерційна таємниця» лише у випадку, коли Користувач, що розміщує інформацію, повідомить про її конфіденційність.

1.3. При проведенні процедур Допорогових закупівель та/або Публічних закупівель термін «конфіденційна інформація» використовується в значенні, наведеному в Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків.

1.4. Не вважається конфіденційною інформацією інформація, яка:

1.4.1. вже є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини Оператора Електронного майданчика;

1.4.2. була отримана Оператором Електронного майданчика на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов’язань щодо захисту цієї конфіденційної інформації;

1.4.3. не позначена грифом “Комерційна таємниця” та/або “Конфіденційно” або якщо не повідомлено про її конфіденційність;

1.4.4. відповідно до чинного законодавства не може бути віднесена до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

1.5. Оператор та Користувачі несуть відповідальність за:

1.5.1. ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вони не дотримуються такого ж високого ступеня обережності, якого вони б дотримувалися у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагаються припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;

1.5.2. несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у них на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їм не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вони б дотримувався у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

1.6. Користувач не має права використовувати Електронний майданчик, якщо він не згоден з умовами цього Положення про конфіденційність, або якщо він не є уповноваженим представником юридичної особи.

1.7. Оператор забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, розміщеної на Електронному майданчику.

1.8. Використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також персональних даних Користувача здійснюється працівниками Оператора лише відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з конфіденційною формацією, комерційною таємницею та/або персональними даними, крім випадків, установлених чинним законодавством.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Реєструючись на Електронному майданчику або надаючи свої персональні дані іншим шляхом, Користувач надає Оператору свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

2.2. Оператор здійснює обробку персональних даних Користувачів у вигляді: збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

2.3. Користувач надає, а Оператор збирає (обробляє) його персональні дані з наступною метою: ідентифікації Користувача на Електронному майданчику, адресного надання сервісів Електронного майданчика, забезпечення реалізації цивільно- та господарсько-правових, податкових відносин, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, а також з метою поліпшення якості надання послуг.

2.4. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до захисту своїх персональних даних, а також логіну і паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до «Особистого кабінету» і персональних даних Користувача. Оператор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу у результаті такого несанкціонованого доступу.

2.5. Лист-повідомлення про успішну реєстрацію на Електронному майданчику, надісланий на Електронну пошту Користувача вважається достатнім повідомленням Користувача про наступне:

— що володільцем персональних даних Користувача є Оператор Електронного майданчика;
— про склад та зміст зібраних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові Користувача, його контакті телефони, адреса електронної пошти, реквізити юридичної особи, яку він представляє;
— про права Користувача як суб’єкта персональних даних: права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
— про мету збору персональних даних Користувача, що визначена в п. 2.3 Положення про конфіденційність;
— про осіб, яким передаються персональні дані: Оператор не передає персональні дані Користувачів третім особам за виключенням випадків, якщо така передача є необхідною передумовою надання послуг Електронного майданчика. Треті особи можуть використовувати персональні дані Користувача у випадку, якщо вони надають послуги Оператору, якщо такі послуги є необхідною передумовою надання послуг Електронного майданчика.

2.6. Користувач в будь-який момент може змінити або видалити свої персональні дані, використовуючи відповідний сервіс Електронного майданчика. Персональні дані Користувача, що були використані в процесі надання послуг Оператором Електронного майданчика, після їх видалення зберігаються для забезпечення мети обробки персональних даних, що визначена в п. 2.3 Положення про конфіденційність.

⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚶  10:00 - 18:00
⚶  10:00 - 18:00

Щоб працювати з чат-ботом у Viber, відскануйте QR-код* або перейдіть за посиланням: Viber-bot.
* Рекомендуємо скористатися QR-сканером Viber. Для цього відкрийте додаток Viber та перейдіть в меню «Додати контакт» - «Сканувати QR-Код».