Документы

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора ТОВ «НЬЮТЕНД»

№27/02 від 27.02.2017 року

НОВА РЕДАКЦІЯ

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА NEWTEND

(далі – РЕГЛАМЕНТ)

(в редакції від 17.10.2019 року)

ЗМІСТ

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ
 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕНДЕРІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОПЕРАТОРА
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОПЕРАТОРА
 7. РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА
 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО РЕГЛАМЕНТУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОДАТКИ:

 1. ТАРИФНА ПОЛІТИКА. ТАРИФИ
 2. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Допорогові закупівлі – придбання Замовником товарів, робіт, послуг, очікувана вартість яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Допорогові закупівлі проводяться відповідно до цього Регламенту та Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» №35 від 13.04.2016 року, розміщеного за посиланням https://drive.google.com/file/d/0B1r18JVOiF0OZHFMRDVjQnZKM00/view.

Електронний майданчик NEWTEND (далі – Електронний майданчик) — автоматизована інформаційна система, що функціонує в мережі Інтернет за адресою www.newtend.com, яка забезпечує взаємодію суб’єктів, які приймають участь в закупівлі товарів, робіт, послуг шляхом організації процедур в електронній формі. Електронний майданчик авторизований Уповноваженим органом та є інформаційно-телекомунікаційною системою, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.newtend.com.

Електронні торгівельні процедури – комерційні тендери, допорогові закупівлі та публічні закупівлі;

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на електронному майданчику та має потребу у закупівлі товарів, робіт чи/та послуг в електронній формі з використанням Електронного майданчика. Замовником в допорогових закупівлях та публічних закупівлях є замовники в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

Публічні закупівлі – придбання Замовником товарів, робіт, послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Комерційний тендер (далі також – Тендер) – процедура проведення закупівлі товарів, робіт та/або послуг в електронній формі на Електронному майданчику, яка полягає у відборі Замовником Пропозицій Постачальників за заздалегідь оголошеними Замовниками умовами та в обумовлені строки;

Користувач – будь-яка юридична або фізична особа – підприємець, зареєстрована на електронному майданчику;

Оператор Електронного майданчика (далі – Оператор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮТЕНД»

Особистий кабінет — наданий зареєстрованому Учаснику робочий розділ на сайті Електронного майданчика, для доступу до якого необхідно пройти реєстрацію. Порядок реєстрації на Електронному майданчику визначається відповідно до цього Регламенту;

Постачальник– фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка зареєстрована на електронному майданчику, та має потребу і намір участі в Електронних торгівельних процедурах Замовника з метою постачання товарів, робіт та/або послуг;

Пропозиція – сукупність цінових, технічних та/або кваліфікаційних характеристик, Поданих Постачальником в Тендері, який проводиться на Електронному майданчику.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Регламент розроблено відповідно до норм чинного законодавства України з метою врегулювання відносин щодо проведення Електронних торгівельних процедур на Електронному майданчику.

2.2. Вартість послуг Оператора Електронного майданчика встановлюється відповідно до Тарифної політики (Додаток №1 до Регламенту), діючої на момент здійснення оплати Користувачем.

2.3. Реєстрація Користувачів на Електронному майданчику здійснюється безкоштовно.

2.4. Порядок проведення Допорогових закупівель та Публічних закупівель регламентовано положеннями чинних нормативно-правових актів (зокрема Законом України «Про публічні закупівлі», Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків; Порядком здійснення допорогових закупівель) з урахуванням положень цього Регламенту. У випадку, якщо вищевказаними нормативно-правовими актами передбачені інші, ніж цим Регламентом положення, Користувач під час організації та/або участі в Публічних та/або Допорогових закупівлях повинен керуватися порядком (правилами), викладеними у відповідних нормативно-правових актах.

3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

3.1. Для забезпечення доступу до участі в Електронних торгівельних процедурах на Електронному майданчику необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється безкоштовно.

Для проходження реєстрації на Електронному майданчику юридична або фізична особа-підприємець повинна заповнити анкету (реєстраційну форму) в електронному вигляді. Процедура реєстрації вважається пройденою успішно, якщо коректно заповнені усі обов’язкові для заповнення поля анкети (реєстраційної форми).

3.2. У разі успішного проходження реєстрації, на вказану особою адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить посилання для доступу в «Особистий кабінет». Для доступу в Особистий кабінет використовується логін (який відповідає електронній пошті користувача) та пароль, який Користувач створив під час проходження процедури реєстрації.

3.3. Від однієї юридичної особи на Електронному майданчику може зареєструватися декілька представників. При реєстрації другого та кожного наступного представника юридичної особи потенційний користувач отримує на екрані Електронного майданчика повідомлення про те, що для завершення процедури реєстрації йому необхідно очікувати підтвердження від користувача, який зареєструвався як представник відповідної юридичної особи першим. Після отримання підтвердження, що потенційний користувач є представником відповідної юридичної особи, він отримує доступ до профілю зазначеної юридичної особи та йому надається доступ до Особистого кабінету. При цьому ідентифікація юридичних осіб-резидентів здійснюється за кодом ЄДРПОУ, нерезидентів – за реєстраційним номером компанії.

3.4. З моменту заповнення анкети (реєстраційної форми) на реєстрацію на Електронному майданчику особа вважається ознайомленою з цим Регламентом, включаючи всі додатки до нього, які є його невід’ємними частинами, і такою, що повністю прийняла вимоги та процедури, зазначені в цьому Регламенті.

3.5. Реєстрація особи може бути призупинена або анульована виключно Оператором Електронного майданчика в разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту, порушення договірних зобов’язань, порушень вимог чинного законодавства України. В такому випадку такий Користувач втрачає доступ до Електронного майданчика.

3.6. Особливості реєстрації на Електронному майданчику Замовника для організації Допорогових та/або Публічних закупівель.

Замовником в Допорогових закупівлях та Публічних закупівлях може бути лише замовник в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

Ідентифікація користувача в статусі «Замовник» здійснюється співробітниками служби підтримки Електронного майданчика на підставі укладеного письмового договору між Замовником та оператором Електронного майданчика. Спочатку зареєстровані Замовники отримують статус «Тестовий режим». Користувачі в «Тестовому режимі» можуть приймати участь лише в «Тестових закупівлях» (створювати «Тестові закупівлі»). Користувачі в «Тестовому режимі» можуть переглядати реальні закупівлі, але не можуть взаємодіяти з ними. Переключення до «Реального режиму» відбувається за запитом Користувача.

3.7. Особливості реєстрації на Електронному майданчику Постачальників для участі в допорогових та/або публічних закупівлях

Між Оператором та Користувачем, який має намір приймати участь в Допорогових та/або Публічних закупівлях, укладається договір про надання послуг з доступу до процедур публічних закупівель на Електронному майданчику шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Електронному майданчику.

Авторизація користувача в статусі «Учасник» здійснюється шляхом ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор Електронного майданчика надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор зараховує платіж до балансу відповідного учасника, з якого кошти використовуються в якості оплати за участь в процедурі закупівлі (подання пропозиції). Користувач має право подавати пропозиції тільки після проходження ідентифікації, що вважається завершенням повної реєстрації. Додаткова валідація здійснюється співробітниками служби підтримки електронного майданчика. На вимогу користувача між учасником та оператором електронного майданчика підписується договір про надання послуг електронного майданчика в паперовому вигляді.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕНДЕРІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

4.1. На Електронному майданчику проводяться наступні види Комерційних тендерів:

4.1.1. Відкриті торги – Електронна торгівельна процедура, яка є редукціоном (торги на зниження ціни Пропозиції), що проводиться серед необмеженої кількості Постачальників в порядку, визначеному п. 4.2. Регламенту.

4.1.2. Закриті торги – Електронна торгівельна процедура, яка є редукціоном (торги на зниження ціни Пропозиції), що проводиться серед обмеженої кількості Постачальників в порядку, визначеному п. 4.3 Регламенту.

4.2. Процедура проведення Відкритих торгів

4.2.1. З метою проведення Тендеру за процедурою Відкритих торгів Замовник створює Тендер за допомогою відповідного сервісу в Особистому кабінеті.

4.2.2. Запрошення на Відкриті торги автоматично розсилається всім Постачальникам, які класифікуються як Постачальники зазначеної Замовником категорії товарів, робіт та/або послуг. За допомогою відповідного сервісу Електронного майданчика Замовник має можливість запросити до участі в Тендері також осіб – постачальників зазначеної Замовником категорії товарів, робіт та/або послуг, що не є зареєстрованими Постачальниками.

4.2.3. Кількість днів для проведення Тендеру визначає Замовник, але в будь-якому разі не менше одного робочого дня з моменту оголошення Тендеру.

4.2.4. Постачальник, який має бажання прийняти участь в Тендері за процедурою Відкритих торгів, повинен подати свою Пропозицію за допомогою екранної форми на Електронному майданчику в строки, визначені Замовником. Постачальник повинен заповнити всі поля, обов’язкові для заповнення та надати документи – у випадку необхідності. Кількість поданих одним Постачальником Пропозицій обмежується відповідною кількістю лотів в Тендері. У тендері з декількома лотами Постачальник не зобов’язаний подавати Пропозиції по всіх лотах, якщо інше не зазначено в Тендерній документації Замовника.

4.2.5. Ранжування усіх поданих Пропозицій здійснюється автоматично за ціною, при цьому формуються рейтинги Пропозицій. Електронний майданчик відображає кращу (найнижчу) ціну за лотом (лотами), місце у рейтингу Учасників Тендеру по кожному лоту і дає можливість додавати електронні документи до Пропозиції. На вимогу Замовника Електронний майданчик може приховати кращу (найнижчу ціну) за лотом (лотами).

4.2.6. На прохання Учасника, Оператор може самостійно подати Пропозицію під час проведення Тендеру, якщо таке прохання надійшло від уповноваженого представника Учасника (ідентифікація в цьому випадку здійснюється за номером телефону, зазначеному при реєстрації на Електронному майданчику).

4.2.6. Завершення Тендеру за процедурою Відкритих торгів:

— день та час завершення Тендеру визначається Замовником, відображається на Електронному майданчику та в запрошенні на Тендер.

— Процедура продовження Тендеру: якщо за 5 хвилин до часу закінчення проведення Тендеру надійде чергове оновлення Пропозиції від одного з Постачальників, час закінчення даного Тендеру буде автоматично продовжений ще на 10 хвилин. Максимальна кількість продовжень – 5 (п’ять).

— Замовник має право змінити час завершення Тендеру. У випадку, якщо така заміна не була погоджена з Оператором, останній не гарантує належне оповіщення Постачальників про відповідні зміни.

4.2.7. Вибір переможця. Переможцем Тендеру за процедурою Відкритих торгів вважається Постачальник, пропозиція якого визнана Замовником (Конкурсною комісією Замовника) найкращою. Після вибору переможця Електронний майданчик автоматично розсилає на електронні адреси Постачальників, які брали участь у відповідному Тендері повідомлення з інформацією про перемогу чи подякою за участь. Всі подальші правовідносини відносини між Замовником та Постачальником оформлюються поза Електронним майданчиком. Оператор жодним чином не впливає на Замовника та не надає Переможцю жодних гарантій щодо укладення договору про закупівлю за результатами проведеного Тендеру.

4.3. Процедура проведення Закритих торгів.

4.3.1. З метою проведення Тендеру за процедурою Закритих торгів Замовник створює Тендер за допомогою відповідного сервісу в Особистому кабінеті.

4.3.2. Запрошення на Тендер за процедурою Закритих торгів надсилаються виключно Постачальникам, які були відібрані Замовником для участі в Тендері за процедурою Закритих торгів.

4.3.3. При проведенні закритих торгів автоматична розсилка запрошень усім Постачальникам не здійснюється.

4.3.4. Інформація про Тендер за процедурою Закритих торгів доступна тільки обмеженому колу Постачальників, що були персонально запрошені Замовником. На Електронному майданчику перелік Постачальників — Учасників Закритих торгів є конфіденційною інформацією і недоступний для інших Користувачів.

4.3.5. У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються процедура проведення Відкритих торгів, викладена в п. 4.2 Регламенту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОПЕРАТОРА

5. 1. Користувачі мають право:

— брати участь в Електронних торгівельних процедурах в порядку та на умовах, визначеним цим Регламентом, мати доступ до додаткових функціональних ресурсів Електронного майданчика, з дотриманням вимог щодо оплати відповідно до Тарифної політики (Додаток №1 до Регламенту);

— розміщувати інформацію про себе та свою діяльність з дотриманням вимог Правил розміщення інформації на Електронному майданчику (додаток №2 до Регламенту);

— отримати технічну/консультаційну підтримку від Оператора Електронного майданчика в робочі дні з 08:00 до 18:00 за київським часом.

5.1.1. Крім того, Замовник при проведенні Комерційних тендерів має наступні права:

— відмовитися від проведення Тендеру після його оголошення;

встановлювати вимоги Постачальникам до товарів, робіт, послуг, умов оплати, способу доставки та визначати перелік необхідних документів, що підтверджують відповідність вказаним вимогам.

— вносити зміни до умов Тендеру після його оголошення.

— не обрати переможця в Тендері. У такому випадку Замовник зобов’язаний зазначити обґрунтовану причину Оператору Електронного майданчика,

— не укладати договір з переможцем Тендеру.

5.1.2. Крім того, Постачальник при проведенні Комерційних тендерів має наступні права:

— за допомогою відповідного сервісу Електронного майданчика звернутися із запитом до Замовника щодо надання роз’яснення, в тому числі про причину відхилення Пропозиції та/або підстави, за якими пропозицію переможця визнано найкращою в Тендері, в якому він брав участь – з урахуванням Положення про конфіденційність (Додаток №3 до Регламенту).

5.2. Користувачі зобов’язані:

— дотримуватися цього Регламенту;

— дотримуватися Правил розміщення інформації на Електронному майданчику (Додаток №2 до Регламенту);

— дотримуватися Положення про конфіденційність (Додаток №3 до Регламенту);

— дотримуватися усних чи письмових рекомендацій Оператора щодо належного використання функціоналу Електронного майданчика;

— забезпечувати збереження в таємниці реєстраційних даних. У випадку виникнення підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператора;

5.2.1. Крім того, Замовник при проведенні Комерційних тендерів зобов’язаний:

— після завершення Тендеру оголосити результати з використанням Електронного майданчика;

— у разі внесення змін до умов Тендеру після його оголошення — повідомити Оператора про такі зміни. В цьому випадку Оператор повинен належним чином повідомити Постачальників, що приймають участь в Тендері про прийняте рішення Замовника;

— у разі необрання переможця за результатами Тендеру – зазначити обґрунтовану причину Оператору Електронного майданчика;

— у разі надходження запиту від Постачальника – надати роз’яснення про причину відхилення Пропозиції та/або підстави, за якими пропозицію переможця визнано найкращою в Тендері, в якому він брав участь – з урахуванням Положення про конфіденційність (Додаток №3 до Регламенту).

5.2.2.Крім того, Постачальник при проведенні Комерційних тендерів зобов’язаний:

— дотримуватися цього Регламенту;

— дотримуватися Правил розміщення інформації на Електронному майданчику (Додаток №2 до Регламенту).

5.3. Оператор має право:

— встановлювати та отримувати плату з Користувачів відповідно до Тарифної політики (Додаток №1 до Регламенту);

— перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем — на власний розсуд;

— призупинити доступ Користувача до роботи в Особистому кабінеті за недотримання положень цього Регламенту (включаючи положення всіх додатків до нього) до повного усунення допущених порушень;

— використовувати найменування Користувача в переліку клієнтів, розміщених для загального доступу на Електронному майданчику, а також розміщувати на Електронному майданчику інформацію про співробітництво з таким Користувачем;

— за власною ініціативою надавати рекомендації Користувачам щодо належного використання функціоналу Електронного майданчика;

— вносити зміни і доповнення в функціонал Електронного майданчика

— вносити зміни та доповнення в цей Регламент;

— здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Регламенту.

5.4. Оператор зобов’язаний:

— забезпечувати можливість безоплатної реєстрації на Електронному майданчику;

— забезпечити рівний доступ Користувачів до участі електронних торгівельних процедурах, в тому числі до інформації про проведення торгів (окрім процедури Закритих торгів);

— забезпечити технічну та консультаційну підтримку Користувачів відповідно до положень цього Регламенту;

— своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки Користувачів на Електронному майданчику для загального доступу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОПЕРАТОРА

6.1.Користувач несе відповідальність:

— за невиконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням шкоди/збитків у повному обсязі.

— за достовірність інформації, що розміщується і спрямовується їм при роботі на Електронному майданчику.

— за збереження в таємниці свого імені користувача і пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб з використанням імені користувача та пароля Користувача.

6.2. Усі дії, вчинені Користувачем, належним чином зареєстрованим на Електронному майданчику, наприклад по імені користувача (логіну) і паролю, визнаються діями належного Користувача і породжують для нього відповідні права та обов’язки.

6.3. Оператор не несе відповідальність:

6.3.1. За будь-який збитки, втрати, які поніс Користувач з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи на Електронному майданчику, а саме:

 • відсутність у Користувача комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи на Електронному майданчику;
 • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у комп’ютерній техніці Користувача, що не дозволило йому повноцінно працювати на Електронному майданчику;
 • неможливість роботи Користувача з причини зараження комп’ютерної техніки Користувача шкідливими програмами (вірусами);
 • недоліки в роботі мережевої інфраструктури Користувача, що призвели до відключень Користувача від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві повноцінно працювати на Електронному майданчику;
 • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача, що призвело до нерегламентованих і непередбачуваних відключень Користувача від мережі Інтернет і не дозволило Користувачеві повноцінно працювати на Електронному майданчику.

6.3.2. За будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача, і відносин Оператора та Користувача, як то:

 • незнання співробітниками Користувача Регламенту, зневагу і неналежне виконання співробітниками Користувача всіх вимог і процедур, зазначених у Регламенті, що призвело до прийняття Користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими Користувачами і/або негативно позначилося на діловій репутації Користувача;
 • неналежне зберігання реєстраційних даних, засобів ЕЦП, несанкціонована керівництвом Користувача передача співробітником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу Користувача, реєстраційних даних, засобів ЕЦП для входу і роботи в Системи третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи в Системі;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику від імені Користувача Системи третіми особами, які отримали доступ до Електронного майданчика через некомпетентність і незнання Користувачами Регламенту, що призвело до прийняття Користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами Системи;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику від імені Користувача Системи третіми особами, які спричинили зміну інформації про самого Користувача, що негативно позначилося на його діловій репутації.

6.3.3. За зміст будь-якої інформації, розміщеної користувачами на Електронному майданчику.

6.3.4. За встановлені терміни (строки) і порядок дій Замовника/Закупівельника, які здійснюються відповідно до його внутрішніх документів, що регулюють закупівлі, в т.ч. але не виключно процедуру розміщення замовлення на поставку товарів, робіт та послуг, пов’язаних з роз’ясненнями положень документації про проведення закупівлі, її частини, змін в документацію про проведення закупівлі, скасування проведення закупівлі;

6.3.5. За дії будь-кого з Користувачів під час участі в будь-якій Електронній торгівельній процедурі на Електронному майданчику.

6.3.6. За процедуру укладення (не укладення) договору між Замовником/Закупівельником і Переможцем відповідної Електронної торгівельної процедури, за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

6.3.7. За розміщення інформації Користувачем (співробітників Користувача), внаслідок якого інформація стане відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдати шкоди Користувачеві.

6.3.8. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Регламенту.

6.4. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих Оператор, і Користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.5. Користувач, Оператор, несуть відповідальність за некоректні по відношенню до інших осіб дії, що спричинили шкоду (матеріальну, моральну) та/або збитки. Особа, внаслідок дії якої була спричинена шкода та/або збитки, повинна відшкодувати особі, що понесла збитки або якій спричинена шкода, в повному обсязі. Якщо особа, що спричинила шкоду/ збитки, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватись особі, що понесла збитки або якій спричинена шкода, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, що спричинила шкоду/збитки.

7. РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА

7.1. Електронний майданчик працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень), за винятком часу проведення профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

7.2. Електронний майданчик працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований м. Київ (за київським часом).

7.3. При необхідності проведення технічних робіт на серверах Електронного майданчика Оператор Електронного майданчика повідомляє про це Користувачів за допомогою електронних каналів зв’язку Електронного майданчика та/або шляхом розміщення відповідного повідомлення на самому Електронному майданчику.

7.4. Проведення профілактичних робіт на серверах Електронного майданчика може викликати перешкоди при доступі до Електронного майданчика, в тому числі до повної недоступності Електронного майданчика в певні проміжки часу, зазначені Оператором Електронного майданчика.

7.5. Оператор Електронного майданчика здійснює консультаційну підтримку Користувачів з будь-яких питань, пов’язаних з функціонуванням Електронного майданчика, по телефону та (або) електронною поштою, вказаними на Електронному майданчику, в робочі дні 08:00 до 18:00 за київським часом.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО РЕГЛАМЕНТУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту проводиться Оператором Електронного майданчика в односторонньому порядку.

8.2. Актуальний регламент у формі електронного документа розміщується Оператором Електронного майданчика у вільному доступі на сайті newtend.com.

8.3. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Оператором Електронного майданчика шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) або нової редакції Регламенту на сайті newtend.com. Оператор може (але не зобов’язаний) також повідомити Користувачів Електронного майданчика за допомогою електронних каналів зв’язку Електронного майданчика та/або електронною поштою.

8.4. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту та/або нові редакції Регламенту набувають чинності і стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення зміни (доповнення) та/або нової редакції Регламенту на сайті newtend.com., якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями) та/або новою редакцією Регламенту.

8.5. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

Даний Регламент є обов’язковим для виконання усіма Користувачами Електронного майданчика.

8.6. У випадку, якщо письмовою угодою (договором), укладеному між Користувачем та Оператором передбачені інші, ніж цим Регламентом положення, пріоритет мають положення відповідної письмової угоди (договору).

8.7. Додатками до цього Регламенту є:

ДОДАТОК №1. ТАРИФНА ПОЛІТИКА. ТАРИФИ – розміщений на Електронному майданчику за посиланням https://newtend.com/dokumenti/tarifi/

ДОДАТОК №2. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ — розміщений на Електронному майданчику за посиланням https://newtend.com/dokumenti/pravyla-razmishhennya-informacziyi/

ДОДАТОК №3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ — розміщений на Електронному майданчику за посиланням https://newtend.com/dokumenti/pravyla-razmishhennya-informacziyi/

⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚶  10:00 - 18:00
⚶  10:00 - 18:00

Щоб працювати з чат-ботом у Viber, відскануйте QR-код* або перейдіть за посиланням: Viber-bot.
* Рекомендуємо скористатися QR-сканером Viber. Для цього відкрийте додаток Viber та перейдіть в меню «Додати контакт» - «Сканувати QR-Код».