Документы

Правила размещения информации

Додаток №2 до
Регламенту роботи електронного
майданчика NEWTEND

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

(далі – Правила)

1. Загальні правила розміщення інформації на Електронному майданчику Користувачами

1.1. Розміщення інформації на Електронному майданчику повинно відбуватися у повній відповідності із цими Правилами.

1.2. Вся інформація розміщується на Електронному майданчику українською та/або російською мовами, окрім тих випадків, коли використання букв і символів української (російської) мови призводить до її спотворення (адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки, загальноприйняті міжнародні терміни і т.п.). Не допускається використання латинських та інших символів при написанні українських слів.

1.3. Вся інформація розміщується на Електронному майданчику у вигляді електронних документів. Документи та відомості, що розміщуються на Електронному майданчику, можуть бути підписані електронним цифровим підписом – за бажанням Користувача.

1.4. Оператор не здійснює обов’язкової перевірки розміщеної Користувачами інформації.

1.5. Оператор не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні чи нематеріальні збитки, що виникли у зв’язку з цим.

1.6. Оператор не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Електронному майданчику.

1.7. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в анкеті (реєстраційній формі) та у формах в розділі Електронного майданчика — «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

1.8. Користувач зобов’язаний не розміщувати на Електронному майданчику інформацію, якщо розміщення такої інформації призводить до порушення чинного законодавства України.

1.9. У разі виявлення Оператором факту надання невірної/недостовірної інформації Користувачем, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію відповідного Користувача.

1.10. Користувач зобов’язаний не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Електронного майданчика в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства та не здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу Електронного майданчика.

1.11. Користувач зобов’язаний використовувати розміщену на Електронному майданчику інформацію виключно для власних потреб. Не допускається збір інформації, розміщеної на Електронному майданчику та її використання в будь-якій формі без цілей, встановлених Регламентом.

1.12. Вся розміщена на Електронному майданчику інформація вважається власністю тих Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде законних підстав вважати протилежне.

1.13. Користувачі не отримують інших прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами, ніж передбачених чинним законодавством та цим Регламентом. Користувачі несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

1.14. Особливості розміщення інформації в електронній системі закупівель через Електронний майданчик для здійснення Допорогових та/або Публічних закупівель встановлені положеннями чинних нормативно-правових актів (зокрема Законом України «Про публічні закупівлі», Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків; Порядком здійснення допорогових закупівель). У випадку, якщо вищевказаними нормативно-правовими актами передбачені інші, ніж цими Правилами, положення, Користувач під час організації та/або участі в Публічних та/або Допорогових закупівлях повинен керуватися правилами, викладеними у відповідних нормативно-правових актах.

2. Правила розміщення інформації на Електронному майданчику Замовниками

Окрім загальних правил розміщення інформації на Електронному майданчику Користувачами, викладеному в п. 1 цих Правил, Замовники під час розміщення інформації на Електронному майданчику дотримуються наступних вимог.

2.1. Для отримання можливості здійснення Тендерів на Електронному майданчику між Замовником та Оператором укладається відповідний договір в простій письмовій формі.

2.2. Замовнику надається можливість розміщувати на Електронному майданчику оголошення, документи та іншу інформацію, необхідну для проведення Тендерів.

2.3. Замовник повинен заповнювати усі необхідні для заповнення поля.

2.4. Усі оголошення про проведення Тендерів на Електронному майданчику повинні містити наступну інформацію:
— кінцевий термін подання Пропозицій (дата та час);
— назва Тендера;
— перелік лотів, що підлягають закупівлі — найменування товарів (робіт, послуг), кількість, одиниці виміру;
— категорія товару (робіт, послуг), в якій буде розміщено Тендер – обирається із запропонованого переліку;
— умови оплати та поставки

2.5. Замовник може також розміщувати іншу необхідну для проведення Тендеру інформацію (технічні вимоги для товарів, робіт, послуг, вимоги до Постачальників і т.д.) та додавати необхідні документи

2.6. Замовник може вносити зміни до розміщених ним документів та/або інформації.

2.7. Замовник може надавати відповіді та роз’яснення на запити Постачальників, що надходять від Оператора через відповідні сервіси Електронного майданчика.

3. Правила розміщення інформації на Електронному майданчику Постачальниками

Окрім загальних правил розміщення інформації на Електронному майданчику Користувачами, викладеному в п. 1 цих Правил, Постачальники під час розміщення інформації на Електронному майданчику дотримуються наступних вимог.

3.1. Постачальник має можливість подати Пропозицію для участі в Тендері в межах строку визначеного Замовником.

3.2. Постачальник подає Пропозиції шляхом заповнення обов’язкових до заповнення полів. У разі необхідності Постачальник може додавати до пропозиції документи.

3.3. Постачальник має право вносити зміни до Пропозиції до закінчення строку надання пропозицій, визначеного Замовником.

3.4. У випадку, якщо Замовник в оголошенні на проведення Тендеру встановив вимогу щодо надання документів, які підтверджують відповідність Постачальника кваліфікаційним вимогам та/або відповідність товарів, робіт, послуг технічним вимогам – оригінали таких документів надаються Переможцем Замовнику поза Електронним майданчиком.

3.5. Пропозиція, яка подається Постачальником, вважається офертою. Так Пропозиція повинна бути реальною та відповідати дійсному наміру Постачальника у разі визначення його переможцем укласти договір на умовах, визначених ним в Пропозиції, в тому числі і за ціною, встановленою в Пропозиції.

3.6. Постачальники зобов’язуються при визначенні його Переможцем в Тендері не надавати невмотивованої відмови в укладенні відповідно договору на закупівлю товарів, робіт, послуг або пропонувати Замовнику інші, ніж визначені в Пропозиції, умови, за виключенням випадків, якщо такі умови відповідають інтересам Замовника.

4. Відповідальність за порушення Правил Користувачами

4.1. У випадку порушення Користувачами будь-якого із правил розміщення інформації, вкладеного в цих Правилах, Оператор Електронного майданчика має права на власний розсуд:

4.1.1. Опублікувати на Електронному майданчику інформацію про недотримання Користувачем Правил.

4.1.2. Призупинити на певний строк надання послуг Користувачу.

4.1.3. Скасувати реєстрацію Користувача і припинити надання послуг Користувачу.

5. Зберігання документів та інформації

5.1. Оператор забезпечує захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення документів та інформації, що міститься на Електронного майданчику.

5.2. Усі документи та інформація, пов’язані із проведенням Тендерів, зберігаються на Електронному майданчику із дотриманням таких вимог:

5.2.1. Документи та інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.

5.2.2. Інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання – за наявності такої потреби.

5.2.3. Оператор забезпечує можливість відтворення документа в тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний.

5.2.4. У разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, дату та час його відправлення/одержання.

5.3. Строк зберігання документів та інформації на електронних носіях повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів в паперовій формі. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк зберігання становить 5 (п’ять) років.

⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚶  10:00 - 18:00
⚶  10:00 - 18:00

Щоб працювати з чат-ботом у Viber, відскануйте QR-код* або перейдіть за посиланням: Viber-bot.
* Рекомендуємо скористатися QR-сканером Viber. Для цього відкрийте додаток Viber та перейдіть в меню «Додати контакт» - «Сканувати QR-Код».